Hva er vitenskap

Kurset gir økt kunnskap om vitenskapsprosessen. En rekke relevante og interessante problemstillinger tas opp på kurset. Hva skiller vitenskapen fra forskning og hva kreves av den vitenskapelige prosess? Hvilke utfordringer og hindringer står individet ovenfor i vitenskapsprosessen? Hva er innovasjonens betydning for vitenskapen og hvilken rolle spiller myndighetene i utviklingen av vitenskap? Hva skiller vitenskapsprosessen fra lønnsarbeid?
Read more ...

Be Your Own Master

Many individuals today want to start their own business and become their own master. Business entrepreneurs are usually highly respected. They are looked upon as both formal and informal leaders of society in most cultures throughout the world. It is better to be the head rather than the tail in the economic, social and cultural development process of the society. A business owner’s income does not come as wage or salary, but by profit only. A private business owner is his or her own master and takes no orders or commands from anyone. The course focuses on the general philosophy of startup of own business and provides increased knowledge about the startup process leading to establishing own business. The course focuses on actively develop leadership skills that promote the understanding of an innovative process.

Read more ...

AFFILIATED HONORARY RESEARCH FELLOW

Affiliated Honorary Research Fellow is a scientific development program of duration 160 weeks or 4 years, where participants own science processes are in focus. Completed race gives scientific competence.  

Read more ...

Studiekurs i sosialt entreprenørskap

 

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Read more ...

Logistikkoperatørskolen INS

 

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.
Read more ...