Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

AFFILIATED HONORARY RESEARCH FELLOW

Affiliated Honorary Research Fellow er et utviklingsløp med varighet på 160 uker eller 4 år hvor deltakernes egne vitenskapsprosesser står i fokus og hvor gjennomført løp gir vitenskapelig realkompetanse.    

 

Opptakskrav: Minst en gang som Key Note Speaker på et Stormøte, en vitenskapelig artikkel publisert i akademisk internasjonalt tidsskrift el. tilsvarende, ha et eget vitenskapsprosjekt, godkjent søknad om opptak samt opptakssamtale. 
Kursinnhold: 4 vitenskapsartikler, fulltekst, akademisk publisert, en monografi ca. 150 sider basert på artiklene, 20 uker (tilsvarende 20 leksjoner) fagorientert kurs med godkjent resultat, 10 uker (tilsvarende 10 leksjoner) vitenskap- og metodekurs med godkjent resultat, 2 uker gjesteforelesning og 2 uker vitenskapsperiode ved godkjent internasjonalt universitet eller institutt tilsluttet Fil Dr. Jan-U. Sandal Institute Global Network, aktiv deltakelse på Stormøtene, Fellow presentasjon og prosjektpresentasjon på et Stormøte, levere bilde og utvikle tekst til instituttets hjemmeside med oversikt over prosjekt, publikasjoner og personpresentasjon.
Metode: Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, utveksling, utviklingssamtaler og individuelt arbeid. Honorary Research Fellow er selv ansvarlig for å drive sitt vitenskapsprosjekt.
Varighet: 160 uker eller 4 år (mulighet for forlengelse). 
Deltakere: Opptak fortløpende etter godkjent søknad og opptakssamtale.
Affiliation: Honorary Research Fellow har Affiliation ved Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute           
Kompetanse: Gjennomført løp gir vitenskapelig realkompetanse.
Attestasjon: Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht. kurspensum og metode.
Leveranse: Norge/Globalt.
Pris: Pris gis på forespørsel.
Kurskode: HF-01-A
Opptakskrav: Spesifikke opptakskrav gjelder for deltakelse på dette kurset.
Søknad: Henvendelse til Fil.dr. Jan-U. Sandal.