Stormøte i sosialt entreprenørskap

Hits: 15711

 

Stormøte i sosialt entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er åpen for alle.

Sted
 
Oslo
Type
 
Åpent kurs / Gruppeundervisning
Undervisningstid
 
6 mandager per år
Varighet
 
4 timer
Pris
 
Gratis

Stormøtets hensikt er å presentere aktuelle, relevante vitenskapsteoretiske og praktiske problemstillinger i faget og invitere til å gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. Stormøtet er kunnskapsbasert og fremmer innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis.

Seminarinnhold:
Innlede til og gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. En felles arena for vitenskap og praksis. En hjelp til inspirasjon for et stadig stigende antall sosiale entreprenører, forskere, forelesere og studenter.

Metode:
Forelesninger, samtaler, workshops og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne bla. benytter eksempler fra egen erfaring. Seminarrekken legger vekt på både teori og praksis.

Visjon:
Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/ prosesser til deltakerne møtes neste gang.

Innledere
Forelesninger på høyeste nivå. Samtale/workshop i forbindelse med alle innlegg. Deltakerne i nettverket oppfordres til å holde innlegg. Invitasjon av gjesteforelesere fra inn- og utland.

Målgruppe for kurset
Forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget.