Hva er vitenskap

Hits: 4196
Kurset gir økt kunnskap om vitenskapsprosessen. En rekke relevante og interessante problemstillinger tas opp på kurset. Hva skiller vitenskapen fra forskning og hva kreves av den vitenskapelige prosess? Hvilke utfordringer og hindringer står individet ovenfor i vitenskapsprosessen? Hva er innovasjonens betydning for vitenskapen og hvilken rolle spiller myndighetene i utviklingen av vitenskap? Hva skiller vitenskapsprosessen fra lønnsarbeid?

Kursinnhold: Begrepsavklaringer, vitenskapsprosessen, ny kunnskap, formidling, ytringsfrihet, politikk og propaganda, journalistikk og påvirkning,  utviklingsstrategier, innovasjonens betydning for vitenskapen, tradisjonelle hindre for individets delaktighet, myter kontra muligheter og perspektiv, kunnskapsøkonomien og kunnskapsindustriens begrensninger, arbeid og forskning. 
Metode: Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis.
Materiell: Forelesningene støttes med Power Point, kursbok, pensum ca. 170 sider på norsk, noe på engelsk, kursplan.
Omfang: 3 leksjoner a 3 timer. Skriftlig test og innlevering av working paper.
Deltakere: Selektive, bedriftsinterne grupper, maks 22 deltakere pr. gruppe. Kurset passer for alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til vitenskap og forskning.                         
Kompetanse: Kurset gir vitenskapelig realkompetanse.
Attestasjon: Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht. kurspensum og metode.
Leveranse: Norge/Globalt.
Pris: Pris gis på forespørsel.
Kurskode: VP-01-A
Opptakskrav: Spesifikke opptakskrav gjelder for deltakelse på dette kurset.
Søknad: Henvendelse til Fil.dr. Jan-U. Sandal.