Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

 

Fjerde stormøte

for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

 

Tid: Mandag 4. mai 2009 16:00-20:00
Sted: I Joyliving’s lokaler i Kongensgate 15, Oslo. Vertskap: Else Jorunn Tovshus og Ann Kristin Espejord.
Bevertning: Enkel bevertning under møtet.
Visjon: Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/prosesser til vi møtes neste gang.


Første del av stormøtet får vi presentert et sosialentreprenørprosjekt av en deltaker i nettverket. Vi ønsker å formidle hvordan sosiale entreprenører kan jobbe innovativt opp mot kommunale prosjekter og aktiviteter på lokalt plan. Andre del av stormøtet får vi et innlegg om etableringsformer for sosiale entreprenører.

 

Program for dagen

16:00 Fremmøte og registrering.

16:15

Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker

Fil. Dr. Jan-Urban Sandal.

16:30

 

Tema ” ”

Samtale.

 

 

Tema

Samtale.

   

 


Tema "Kunnskapsinnovasjon - en fremtid i møte"

Samtale.

20:00 Avslutning av det Fjerde stormøte

 

 

VELKOMMEN!

  

 

 


Program for dagen
16:00: Åpning av Stormøte og innledning til tema, ved initiativtaker
Fil Dr. Jan-Urban Sandal
16:15: Innlegg av en sosial entreprenør i nettverket.
16:45: Dialog rundt temaet presentert. Joyliving styrer ordet.
17:45: Pause
18:00: Innlegg av Alexander Read, endringsagent i STRIKK: Hvilke etableringsformer passer for sosiale entreprenører?
18:45: Dialog rundt temaet presentert. Joyliving styrer ordet.
20:00: Avslutning


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Neste Stormøter

Missing filter file Browserlocationfilter.php
71st Summit 10 ARAB EXPO

tir nov 03, 2020
Triumph Hotel, Cairo, Egypt
Days to go 32