Introduksjon til Stormøteprisen

Treff: 9819

STORMØTEPRISEN

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

for elever i videregående skoler, studenter ved akademiske læresteder i Norge og norske studenter i utlandet.

 

Stormøteprisen i sosialt entreprenørskap tildeles elever og studenter for Vel Gjennomført Oppgave på videregående skole, Bachelor- og Mastergradsstudium ved akademiske læresteder i Norge og norske studenter i utlandet hvor særlig vekt er tillagt fordypning og presentasjon i tilknytning til faget sosialt entreprenørskap.

Stormøteprisens hensikt er å bidra til å motivere elever/studenter, deres lærere/veiledere og akademia til engasjement i faget og til utbredelse av kunnskapsbasert formidling og forskning basert på relevante vitenskapsteoretiske og praktiske problemstillinger.

Stormøteprisen har også til hensikt å fremme forståelsen av innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon og derved være en hjelp til inspirasjon for et stadig økende antall sosiale entreprenører, forskere, forelesere og studenter med stor interesse for faget.

Deltakelse ved søknad.  Deltakelse er gratis.

 

 

Metode:    Oppgaven skal gjennomføres basert på vitenskapelig metode og være godkjent innenfor rammen av den utdannelse som eleven/studenten følger.
Innhold: Oppgaven skal vise fordypning i sosialt entreprenørskap og bidra til å fremme forståelsen av innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon. 
Søknad: Deltakelse ved søknad, søknader behandles fortløpende.
Presentasjon: Kandidatene inviteres til å presentere sine oppgaver på et Stormøte.
Deltakere:  Elever i videregående skole, studenter ved akademiske læresteder i Norge og norske studenter i utlandet.
Sted: Oslo / Norge.
Pris: Diplom og pokal.
Kurskode: SP-01-A, Videregående skole
SP-02-A, Bachelorgradstudium
SP-03-A, Mastergradstudium