Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Stormøtefondet

STORMØTEFONDET

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP


Stormøtefondets hensikt er å yte økonomisk bidrag til frie stipendier for søkere som er kvalifiserte eller ønsker å kvalifisere seg i faget i den hensikt at de på individuell basis kan oppnå Stormøtets visjon. Stormøtefondets hensikt er videre å inspirere fagmiljøet til øket innsats med særlig vekt på å fremme sosialt entreprenørskap som en samfunnsomdannende funksjon basert på innovative løsninger. Stormøtefondet yter entreprenørstipend og reisestipend. Stormøtefondet yter ikke økonomisk bidrag til livsopphold, bedriftsetablering eller dekning av underskudd i næring. Stipendier blir tildelt på bakgrunn av godkjent søknad etter gitte kriterier.

 

Metode: Prosjektet/prosessen skal gjennomføres basert på vitenskapelig metode og selvstendighet og være godkjent innenfor rammen av de kriterier som ligger til grunn for tildeling av stipendiet.
Innhold: Prosjektet/prosessen skal vise fordypning i sosialt entreprenørskap, bidra til å fremme forståelsen av innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon samt være et ledd i kandidatens utviklingsarbeid.  
Søknad: Deltakelse ved søknad, søknader behandles fortløpende..
Rapport: Stipendmottaker plikter å avgi vitenskapelig skriftlig rapport.
Presentasjon: Stipendiatene inviteres til å presentere sine prosjekter/prosesser på et Stormøte.
Deltakere: Søkere som er kvalifiserte eller som ønsker å kvalifisere seg i faget.
Stipendier: Entreprenørstipend.
Reisestipend.

Kurskode:

 

ES-01-A, Entreprenørstipend.

RS-01-A, Reisestipend, Norge.
RS-02-A, Reisestipend, Norden utenom Norge.
RS-03-A, Reisestipend, Europa utenom Norden.
RS-04-A, Reisestipend, Verden utenom Europa. 
 
 
 
                                   
 
 

Neste Stormøter

66th Summit

fre aug 16, 2019

Days to go 27
67th Summit

man aug 26, 2019

Days to go 37
68th Summit

man sep 09, 2019

Days to go 51