Stormøtefondet

Treff: 11282

STORMØTEFONDET

I SOSIALT ENTREPRENØRSKAP


Stormøtefondets hensikt er å yte økonomisk bidrag til frie stipendier for søkere som er kvalifiserte eller ønsker å kvalifisere seg i faget i den hensikt at de på individuell basis kan oppnå Stormøtets visjon. Stormøtefondets hensikt er videre å inspirere fagmiljøet til øket innsats med særlig vekt på å fremme sosialt entreprenørskap som en samfunnsomdannende funksjon basert på innovative løsninger. Stormøtefondet yter entreprenørstipend og reisestipend. Stormøtefondet yter ikke økonomisk bidrag til livsopphold, bedriftsetablering eller dekning av underskudd i næring. Stipendier blir tildelt på bakgrunn av godkjent søknad etter gitte kriterier.

 

Metode: Prosjektet/prosessen skal gjennomføres basert på vitenskapelig metode og selvstendighet og være godkjent innenfor rammen av de kriterier som ligger til grunn for tildeling av stipendiet.
Innhold: Prosjektet/prosessen skal vise fordypning i sosialt entreprenørskap, bidra til å fremme forståelsen av innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon samt være et ledd i kandidatens utviklingsarbeid.  
Søknad: Deltakelse ved søknad, søknader behandles fortløpende..
Rapport: Stipendmottaker plikter å avgi vitenskapelig skriftlig rapport.
Presentasjon: Stipendiatene inviteres til å presentere sine prosjekter/prosesser på et Stormøte.
Deltakere: Søkere som er kvalifiserte eller som ønsker å kvalifisere seg i faget.
Stipendier: Entreprenørstipend.
Reisestipend.

Kurskode:

 

ES-01-A, Entreprenørstipend.

RS-01-A, Reisestipend, Norge.
RS-02-A, Reisestipend, Norden utenom Norge.
RS-03-A, Reisestipend, Europa utenom Norden.
RS-04-A, Reisestipend, Verden utenom Europa.