Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

 

Stormøte i sosialt entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er åpen for alle.

Stormøtets hensikt er å presentere aktuelle, relevante vitenskapsteoretiske og praktiske problemstillinger i faget og invitere til å gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. Stormøtet er vitenskapsbasert og fremmer innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis.


 Seminarinnhold:
Innlede til og gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. En felles arena for vitenskap og praksis. En hjelp til inspirasjon for et stadig stigende antall sosiale entreprenører, forskere, forelesere og studenter.

Metode:
Forelesninger, samtaler, workshops og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne bla. benytter eksempler fra egen erfaring. Seminarrekken legger vekt på både teori og praksis.

Visjon:
Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/ prosesser til deltakerne møtes neste gang.

Innledere
Forelesninger på høyeste nivå. Samtale/workshop i forbindelse med alle innlegg. Deltakerne i nettverket oppfordres til å holde innlegg. Invitasjon av gjesteforelesere fra inn- og utland.


Målgruppe for seminaret
Forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget.

 

Neste Stormøter

74th Summit

man mar 22, 2021

Days to go 13
75th Summit

man mai 17, 2021

Days to go 69
76th Summit

man jun 28, 2021

Days to go 111