Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

 

Stormøte i sosialt entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er åpen for alle.

Stormøtets hensikt er å presentere aktuelle, relevante vitenskapsteoretiske og praktiske problemstillinger i faget og invitere til å gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. Stormøtet er vitenskapsbasert og fremmer innovasjon som en samfunnsomdannende funksjon. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis.


 Seminarinnhold:
Innlede til og gjennomføre samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap. En felles arena for vitenskap og praksis. En hjelp til inspirasjon for et stadig stigende antall sosiale entreprenører, forskere, forelesere og studenter.

Metode:
Forelesninger, samtaler, workshops og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne bla. benytter eksempler fra egen erfaring. Seminarrekken legger vekt på både teori og praksis.

Visjon:
Samtalene fortsetter, likeså arbeidet med de individuelle prosjekter/ prosesser til deltakerne møtes neste gang.

Innledere
Forelesninger på høyeste nivå. Samtale/workshop i forbindelse med alle innlegg. Deltakerne i nettverket oppfordres til å holde innlegg. Invitasjon av gjesteforelesere fra inn- og utland.


Målgruppe for seminaret
Forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget.

 

Neste Stormøter

66th Summit

fre aug 16, 2019

Days to go 27
67th Summit

man aug 26, 2019

Days to go 37
68th Summit

man sep 09, 2019

Days to go 51