Pressemelding Mai 2013


Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute har inngått langsiktige avtaler om samarbeid omfattende vitenskapelig forskning, udanning og utveksling med henholdsvis Alytaus Kolegija University of Applied Sciences, Litauen og Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina. Som følge av avtalene er sosialt entreprenørskap som respektive undervisningsfag og vitenskaps- og aktivitetsområde innført ved begge universiteter.

Dr. Jan-Urban Sandal foreleser i Social Entreprenuership, første del av Sosialentreprenørskolen INS, et 20 ukers fulltidsstudium og eksaminerer siviløkonomstudenter ved Alytaus Kolegija University of Applied Sciences.
Alytaus Kolegija University of Applied Sciences er vertskap for det 30. Stormøte for samtaler knyttet til ubesvarte spørsmål i sosialt entreprenørskap en seminarrekke som er grunnlagt og ledes av Dr. Jan-Urban Sandal. Det internasjonale 30. Stormøtet, som også indikerer 5 års sammenhengende seminarrekke, støttes av Den europeiske union (EU) og Vitenskapsdepartementet i Vilnius og arrangeres i Alytus 22. oktober 2013.

Dr. Jan-Urban Sandal Institute samarbeider med Yuri Fedkovych Chernivtsi National University om II International Schumpeter’s Forum of Economics med støtte av bl.a. Universitetet i Graz, Den Østerrikske Ambassade i Kiev og Vitenskapsdepartementet i Kiev og Forumet arrangeres i Chernivtsi 26 – 27. oktober 2013.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute’s internasjonale avtaler omfatter ca 60.000 studenter og ca 20.000 ansatte. Avtalene sikrer studenter og fakultetsmedlemmer tilgang til internasjonal uavhengig vitenskap og dynamisk innovativ pedagogikk samtidig som seminar- og kursdeltakere i Skandinavia i tilknytning til Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute opplever et utvidet studie- og vitenskapstilbud.