Jakten

Artikkel i Bok og Bibliotek nr 4-2014

Treff: 17534

Dr Jan-Urban Sandal sin artikkel:

Jakten fortsetter - i verdens biblioteker

 

I artikkelen Jakten går videre – i verdens biblioteker publisert i Bok og Bibliotek nr. 1/2013 ble det redegjort for betydningen av å bringe bøker og artikler om innovasjon og entreprenørskap ut til biblioteker i alle verdens hjørner.

 

 

 

 

Det var snakk om et bidrag til internasjonal spredning av vitenskapelig litteratur til forsknings- og praksisfeltet via biblioteker og universiteter. 25 institusjoner besøktes i 20 land i fire verdensdeler under prosjektets første år i 2012. Under
prosjektets andre år 2013 ble 25 institusjoner i 16 land i tre verdensdeler besøkt. Landene er (for å nevne noen): USA, Danmark, Estland, Tyskland, Østerrike, Moldova,
Spania, Kina, Laos, Kambodsja og Thailand. Prosjektet løper parallelt med prosjektet I Joseph A. Schumpeters fotspor – 100-årsfeiring av Theorie der Wirtshcaftlichen
Entwicklung.

 

 Les mer i utdrag fra Bok og Bibliotek nr 4-2014

 

Bob 4 2014 jus