PÅGÅENDE VITENSKAPSPROSJEKTER


I den unge Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor. Akronym – Fotspor/Footsteps.


År 2012 markerer hundreårsjubileet for utgivelsen av Joseph A. Schumpeters Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (engelsk tittel: The Theory of Economic Development). I 2012 starte jeg et vitenskapelig forskingsprogram: I Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor. Vitenskapsprogrammet inkluderer mange forskjellige aktiviteter: besøk til steder hvor den kjente økonomen hadde bodd og virket, dybdeintervju med nøkkelpersoner på plass, forskning i relevante arkiver, innsamling og spredning av informasjon om Schumpeters vitenskap globalt gjennom akademiske institusjoner, biblioteker, organisasjoner, forumer og toppmøter. Aktivitetene inkluderte også begynnelsen på et globalt forelesningsprogram, i første rekke basert på Schumpeters teorier, og eget forfatterskap av papers, artikler og bøker basert på funnene i vitenskapsprogrammet. Vitenskapsprosjektet er fullfinansiert av Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute med en budsjettramme på 1 mill. USD.

 

Artikler:

 

 

Jakten går videre – i verdens biblioteker. Akronym – Jakten/The Hunt.

 

I 2003 disputerte jeg for den filosofiske doktorgrad i økonomisk historie ved Lunds universitet. Tittelen på avhandlingen var Jakten på Entreprenøren – Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre? Jakten går videre – 10 år har brakt den verdifulle nye kunnskap og spredning av uavhengig internasjonal vitenskap ut, ikke bare i de nordiske farvann, men over hele verden. Det er likevel åpenbart at ikke alle vitenskapsmiljøer, vitenskapelige forskere som allmenne brukere av biblioteker har tilgang til relevant og verdifull litteratur i det omfang som er ønskelig og hensiktsmessig. Innovasjon og entreprenørskap er fagfelt som krever bred medvirkning fra folk flest for at samfunnet skal utvikles i demokratisk retning og nettopp derfor er spredning av informasjon, gjerne i bokform og i artikler, av stor betydning, både i kunnskapsmessig sammenheng og som inspirasjon for den enkelte. Hva finnes av engelskspråklig litteratur innenfor innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap i verdens biblioteker, og er det interesse for å anskaffe mer? Vitenskapsprosjektet er fullfinansiert av Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute.

 

Artikler:

 

The Rise

 The scientific program focuses on the rise of the museums as a phenomenon and museum science

Jan-Urban Sandal

Dr. Jan-Urban Sandal is the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute where he conducts his scientific research and teaches courses based on innovative pedagogy. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institue offers more than 35 courses in the fields of innovation, business entrepreneurship and social entrepreneurship, economic history and the practice of a wide range of different administrative subjects at all levels.

Kontakt

Post adresse: Kløverveien 31, 1475 Finstadjordet
Kontor adresse: Skårersletta 60, 1473 Lørenskog

Phone: +47 4727 6611

W: http://www.janusandal.no
E: jan-u.sandal@janusandal.no