Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Pressemelding Januar 2017 - 2

   

juslogo

 

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute

 

PRESSEMELDING

 

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norge,
åpner informasjonssenter i Ukraina.


Den 14 desember 2016 ble
INFORMATION CENTER OF
FIL. DR. JAN-U. SANDAL INSTITUTE
CHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Chernihiv, Ukraine, åpnet av
RECTOR SERHIY SHKARLET og PROF. DR. JAN-URBAN SANDAL
ved en høytidelig
Åpningsseremoni


Tilstede var en lang rekke fremstående forskere, professorer og studenter fra et utvalg av universitetets fakulteter. I sin åpningstale la Rektor Serhiy Shkarlet vekt på at Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute er universitetets sterkeste internasjonale partner og at åpningen av senteret vil få stor vitenskapelig og pedagogisk betydning, ikke bare for universitetet og dets virke, men også for Chernihiv by og fylket. I sin åpningstale la Prof. Dr. Jan-Urban Sandal vekt på at informasjonssenteret åpner nye muligheter for internasjonalt vitenskapelig og pedagogisk samarbeid i tilknytning til Instituttets internasjonale universitetsnettverk som omfatter ni universiteter i syv land på fire kontinenter med 85 000 studenter og 20 000 fakultetsmedlemmer.

 

Please, contact:
Dr. Jan-Urban Sandal

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Sciences and Education

+ 47 67 97 53 60
+ 47 47 27 66 11
jan-u.sandal@janusandal.no
www.janusandal.no