Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Ekonomiska Samfundets Tidskrift nr 1/2014

Dr. Jan-Urban Sandals artikkel
I Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor

er publisert i Ekonomiska Samfundets Tidskrift nr 1/2014

 

Dr. Joseph A. Schumpeter var 29 år gammel da hans banebrytende bok, Teorier om økonomisk utvikling, ble publisert. Han var da også landets yngste professor i økonomi. Selv hevdet han at den viktigste perioden i et menneskes liv er dets tredje tiår. 100 år senere er hans navn omkranset med betegnelser som verdenskjent økonom, minister, sosialfilosof og humanist. I denne artikkel vil flere viktige forhold i Schumpeters 1912 teori bli analysert: hans unge år og sosiale bakgrunn, de store forskjeller i forhold til innarbeidede myter og falske dogmer og teoriens aktualitet i dag.