Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Kurs oversikt

Kurskategorier: Service og Kundebehandling, Innovasjon, Sosialt Entreprenørskap og Logistikk

More...
Jan-Urban Sandal

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institue tilbyr kurs og skoler: Sosialentreprenør- og Logistikkoperatørskolen INS

Dr. Jan-Urban Sandal is the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute where he conducts his scientific research…

More...
Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship

Study Course Social Entrepreneurship

Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship at Yuriy Fedcovych Chernivtsi National University, Ukraine 12 May - 23…

More...
36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENEURSHIP   Time: Tuesday 11. November 2014, 08:30 - 16:00, Registration 08:30…

More...
Book and Library International Research Research Project, Bibliotheca Alexandria

Bibliotheca Alexandria

More...

 

Sosialentreprenørskolen INS er det første og eneste organiserte opplæringstilbud i sosialt entreprenørskap rettet mot både teoretikere og praktikere i faget sosialt entreprenørskap.

Sted
 
På forespørsel i hele landet.
(Dette kurset kan holdes de fleste steder på forespørsel. Men i de fleste tilfeller vil det kreve et visst antall deltakere for at kurset kan holdes på ditt hjemsted.)
Norge
Type
 
Bedriftsinternt / Større Grupper
Undervisningstid
 
Ta kontakt for avtale
Varighet
 
20 Leksjoner a 3 timer fordelt over 20 uker
Pris
 
Avtales

Sosialentreprenørskolen INS omfatter en opplæring som dekker interessante og relevante fagområder i sosialt entreprenørskap. Omfanget er 20 leksjoner (tilsvarende 20 uker) fordelt på tre trinn og omfatter teori – analyse - display – action. Etter gjennomført og godkjent opplæring har deltakeren oppnådd økt realkompetanse som sosialentreprenør.

Sosialentreprenørskolen gir deltakeren økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosess, både i eksisterende og nye bedrifter, organisasjoner og i offentlig virksomhet. Sosialentreprenørskolen har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som både er relevante og nødvendige i verdiskapningen i en moderne bedrift og organisasjon. Sosialentreprenørskolen passer godt for sosialentreprenører, arbeidsledere, avdelingsledere, bedriftsrådgivere, veiledere, praktikere, frivillige, gründere, nyetablerere, tillitsvalgte og enhver annen som ønsker en moderne opplæring i et nytt og fremtidsrettet fagområde. Også ansatte i offentlige virksomheter vil kunne ha stor nytte av Sosialentreprenørskolen, også som et svært relevant etterutdanningstilbud.

Kursinnhold:
- Trinn 1, Studiekurs i sosialt entreprenørskap.
- Trinn 2, Studiekurs i innovation management.
- Trinn 3, Studiekurs i service vision management

Metode: Opplæringen er basert på næringslivspedagogiske voksenopplærings- prinsipper med høy grad av deltakeraktivitet omfattende forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltaker- aktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Innovasjon og entreprenørskap som tema står sentralt i all opplæring. Arbeid med CASE eller eget prosjekt.

Målgruppe for kurset
Selektive, bedriftsinterne/åpne grupper, maks 20 deltakere pr. gruppe. Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske og faglige/bedriftsrelevante problemstillinger innenfor fagområdet.

Kursmateriell
Forelesningene støttes av Power Point, kursbøker, kompendier og case. Det meste av pensumet er på norsk, noe er på engelsk.

Eksamen / sertifisering
Opplæringen gir realkompetanse. Ved gjennomført opplæring tildeles Diplom og Sosialentreprenør Glasstatuetten.

Speaking Events

Ingen hendelser

Aktiviteter

Ingen hendelser