Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

79th Summit

des 06, 2021 114
79th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENUERSHIP Time: Friday December 17, 2021, 12:45 – 15:00,…

Welcome Anna Verbytska

apr 14, 2021 672
WelcOlgaGolokov
Anna Verbytska, PhD in Public Administration, Head of the Department of Marketing, PR-technologies and logistics of…

Welcome Hanna Dyvnych

apr 14, 2021 678
WelcOlgaGolokov
Hanna Dyvnych, Associate Professor of the Department of Foreign Languages for Specific Purposes, Chernihiv Polytechnic…

Welcome Nataliia Kholiavko

apr 14, 2021 683
WelcOlgaGolokov
Nataliia Kholiavko, Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv…
Kurs oversikt

Kurskategorier: Service og Kundebehandling, Innovasjon, Sosialt Entreprenørskap og Logistikk

More...
Jan-Urban Sandal

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institue tilbyr kurs og skoler: Sosialentreprenør- og Logistikkoperatørskolen INS

Dr. Jan-Urban Sandal is the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute where he conducts his scientific research…

More...
Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship

Study Course Social Entrepreneurship

Fil. Dr. Jan-U. Sandal lectures Study Course Social Entrepreneurship at Yuriy Fedcovych Chernivtsi National University, Ukraine 12 May - 23…

More...
36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th summit, Cairo, Egypt, Closing Ceremony

36th SUMMIT Conversations on Emerging Issues in SOCIAL ENTREPRENEURSHIP   Time: Tuesday 11. November 2014, 08:30 - 16:00, Registration 08:30…

More...
Book and Library International Research Research Project, Bibliotheca Alexandria

Bibliotheca Alexandria

More...

 

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.
Sted
 
På forespørsel i hele landet.
(Dette kurset kan holdes de fleste steder på forespørsel. Men i de fleste tilfeller vil det kreve et visst antall deltakere for at kurset kan holdes på ditt hjemsted.)
Norge
Type
 
Bedriftsinternt / Større Grupper
Undervisningstid
 
Ta kontakt for avtale
Varighet
 
5 Leksjoner a 3 timer
Pris
 
Avtales

Ledelse av den sosiale innovasjonsprosessen er et område som krever spesifikk kjennskap til de utfordringer og hindringer som ethvert individ og enhver organisasjon møter i den kontinuerlige omstillingsprosess i produksjon og fordeling av sosial omsorg som kjennetegner det postindustrialiserte samfunn. Innovasjon i det sosiale entreprenørskap har tradisjonelt vært et område uten stort fokus fra næringsliv og myndigheter. Kurset fokuserer derfor på muligheter til å aktivt utvikle lederegenskaper som fremmer innovasjonsprosessen. Kurset er første del av SOSIALENTREPRENØRSKOLEN©.

Kursinnhold:
Begrepsavklaringer, produksjonsprosessen, sosiale innovasjonsområder, utviklingsstrategier, sosial verdi og profitt, særlige motivasjonsfaktorer, tradisjonelle hindre for individets delaktighet, myter kontra muligheter og perspektiv. Velferdsstatens utvikling. Samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Synliggjøring og utvikling av egne ideer.

Metode:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis.

Målgruppe for kurset
Selektive, bedriftsinterne grupper, maks 22 deltakere pr. gruppe. Kurset passer for alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til finansiering, produksjon og fordeling av sosial omsorg, translasjon og etablering av nye næringsvirksomheter og innovasjon i den sosiale sektor.

Kursmateriell
Forelesningene støttes av Power Point, kursbok, pensum ca 170 sider på norsk, noe på engelsk, kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Skriftlig test, ev. hjemme/gruppeoppgave kan tilbys i form av CASESTUDIUM CS-01-A.

Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht kurspensum og metode.

Speaking Events

80th Summit

man feb 28, 2022

Days to go 40
81th Summit

tir mar 15, 2022

Days to go 55

Aktiviteter

80th Summit

man feb 28, 2022

Days to go 40
81th Summit

tir mar 15, 2022

Days to go 55