Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Excellence in Science and Education

Fotspor

I den unge Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor.

Akronym – Fotspor/Footsteps.

 

År 2012 markerer hundreårsjubileet for utgivelsen av Joseph A. Schumpeters Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (engelsk tittel: The Theory of Economic Development). I 2012 starte jeg et vitenskapelig forskingsprogram: I Joseph Alois Julius Schumpeters fotspor. Vitenskapsprogrammet inkluderer mange forskjellige aktiviteter: besøk til steder hvor den kjente økonomen hadde bodd og virket, dybdeintervju med nøkkelpersoner på plass, forskning i relevante arkiver, innsamling og spredning av informasjon om Schumpeters vitenskap globalt gjennom akademiske institusjoner, biblioteker, organisasjoner, forumer og toppmøter. Aktivitetene inkluderte også begynnelsen på et globalt forelesningsprogram, i første rekke basert på Schumpeters teorier, og eget forfatterskap av papers, artikler og bøker basert på funnene i vitenskapsprogrammet. Vitenskapsprosjektet er fullfinansiert av Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute med en budsjettramme på 1 mill. USD.

Schumpeters metode

Vi må bli mer oppfinnsomme igjen. Så enkel og så krevende er løsningen på finanskrisen. Det slo økonomen Joseph Schumpeter fast for 100 år siden.

VED DET NASJONALE UNIVERSITETET i Chernivtsi i Ukraina er det ett navn som ruver: østerrikskfødte Joseph A. Schumpeter.

 
Da han i 1909 tiltrådte som professor i økonomi ved universitetet i byen som den gang var en utkant i keiserdømmet Østerrike-Ungarn, var han den yngste professoren i økonomi i landet noensinne. Tre år seinere skulle han gi ut en bok som for første gang introduserte entreprenøren som avgjørende for økonomisk vekst.
Jeg tok nylig turen til Tsjekkia og Ukraina, i Schumpeters fotspor. Navnet hans – og teorien hans – er mer aktuell enn noensinne.

 

Read more ...

Activities

Social Entrepreneur School IBS

Mon Apr 13, 2020
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Kharkiv University Consortium
Days to go 15
71th Summit

Fri May 15, 2020
TBA
Days to go 47
72th Summit

Sat Jun 20, 2020
TBA
Days to go 83